viernes, 1 de abril de 2011

Vocabulari geografia per el treball

A cotinuació proporcionem vocabulari interesant per facilitar la comprensió i aprenentatge del treball.

Indústria turística
:
La indústria turística és un conjunt de empreses de diferent àmbit que participa en la organització i la facilitació del desplaçament i la estança dels turistes en un lloc.

Pernoctació:
Unitat estadística que comptabilitza les nits passades a un allotjament.

Tour Operador:
Majorista que prepara i ven viatges combinats

Estacionalitat turística:
És la fluctuació en l'arribada de turistes que es produeix al llarg de l'any.

OMT:
Organizació Mundial del Turisme

Revolució del transport:
La revolució dels transports coneix una nova expansió amb la invenció del motor d'explosió interna i l'aplicació de l'electricitat en automòbils, avions, trens elèctrics, metros i tramvies.

Turisme de masses:
El turisme de masses és un tipus de turisme que mou una gran quantitat de persones al mateix temps cap a un lloc concret.

Turisme de consum: 

Es aquell turisme que requereix una trasformació de manera intensiva els recursos naturals.


Turisme d'ús: 
Es aquell que utilitza recursos de manera sostenible.


Agroecoturisme: 
Es aquell on el visitant s'allotja en una habitació però practica les feines agrícoles, conviu i consumeix aliments amb la familia que els acull

ICTE:
El Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), es una entidad de Certificación de Sistemas de Calidad especialmente creados para empresas turísticas. Es un organismo español, privado, independiente, sin ánimo de lucro y reconocido en todo el ámbito nacional.Tabatha G, Roser. M

No hay comentarios:

Publicar un comentario