viernes, 1 de abril de 2011

Atles Turístic de Catalunya

Cercan he trobat una pàgina sobre el turisme amb molta informació que ens pot ajudar.Veient aquesta pàgina interesant m'ha proporcionat una visió medioambiental que no ens haviem plantejat.El turisme señors també causa un impacte. Deixo un fragment que trobo mol interesant i important, un petit esquema del que ens hem de quedar en ment i l'enllaç de la pàgina.

"En el conjunt de l’activitat turística es poden distingir diferents models, amb impactes sobre el medi que poden variar notablement. Quan es parla de models d’explotació dels recursos turístics, s’utilitza la distinció entre turisme d’ús (o formes extensives de turisme) i turisme de consum (o formes intensives de turisme) (Campillo, 2004). En el primer cas s’utilitzen els recursos naturals i culturals d’una manera sostenible, sense transformar-los essencialment, mentre que en el segon cas hi ha una transformació intensa d’aquests recursos, que sovint pot arribar a ser irreversible.
Durant les últimes dècades, en diferents zones de la geografia catalana s’ha desenvolupat un model de turisme de consum, altament massificat, que es localitza sobretot al litoral i, en menor grau, al Pirineu. Aquesta activitat turística té una elevada estacionalitat, que es concentra en l’època de vacances d’estiu i Setmana Santa en el cas del turisme de sol i platja i durant els mesos d’hivern en el cas del turisme de neu. Tot plegat provoca un fort increment a nivell local en la demanda de recursos naturals (com l’aigua i l’electricitat) durant la temporada alta turística, que pot provocar dificultats en el seu subministrament, ja que se supera la capacitat de càrrega territorial. Per aquest motiu també s’incrementa fortament la generació de residus en aquestes àrees.
Malgrat tot, durant els darrers anys també s’han desenvolupat models turístics alternatius, amb un caràcter més extensiu i una menor estacionalitat. Aquest tipus de turisme es basa en activitats com el senderisme, l’ecoturisme, l’esquí de fons o els esports d’aventura, més compatibles amb la conservació de l’entorn natural, que en molts casos esdevé un atractiu bàsic per al visitant. Cal dir també que la rendibilitat d’aquestes activitats respecte al nombre de visitants és generalment més gran que en el cas del turisme intensiu, de manera que és més fàcil ajustar el nombre de turistes amb la capacitat de càrrega del territori.
A l’hora d’analitzar l’impacte ambiental del turisme a Catalunya, a partir de les premisses indicades, se centrarà l’atenció en el procés d’urbanització i les segones residències, en la relació entre aigua i turisme, en la generació de residus associada al turisme, en els impactes associats a l’esquí i, finalment, en la relació de la mobilitat turística (els desplaçaments dels turistes) i els impactes ambiental "

IDEES CLAU (esquema)

Turisme de consum- transforma de manera intensiva els recursos naturals.
Localització: litoral,Pirineu
Periode: Estiu, Semana Santa
Efectes: augment demanda resursos naturals = superació dels recursos territorials i augment de residus acumulats
Turisme d'ús -utilitza els recursos de manera sostenible.
Localització: especialment zones muntanyoses
Periode: tot l'any
Efectes: posible contaminació per actituds no respetuoses amb el medi ambient (no explicit en la noticia)
i facilitat d'ajustar el turisme a la capacitat de la localitat

No hay comentarios:

Publicar un comentario