viernes, 1 de abril de 2011

Espanya al segon lloc

Espanya es troba al segon lloc del ranking dels països dels que tenen més ingressos per l'activitat turística. Això és una dada molt intresant que proporcinarà informació crucial per la nostra investigació i treball.

Ranking amb els països més transitats turísticament. També ens indica els ingressos que aquesta activitat genera a cada pais.

Font: INE

Vocabulari geografia per el treball

A cotinuació proporcionem vocabulari interesant per facilitar la comprensió i aprenentatge del treball.

Indústria turística
:
La indústria turística és un conjunt de empreses de diferent àmbit que participa en la organització i la facilitació del desplaçament i la estança dels turistes en un lloc.

Pernoctació:
Unitat estadística que comptabilitza les nits passades a un allotjament.

Tour Operador:
Majorista que prepara i ven viatges combinats

Estacionalitat turística:
És la fluctuació en l'arribada de turistes que es produeix al llarg de l'any.

OMT:
Organizació Mundial del Turisme

Revolució del transport:
La revolució dels transports coneix una nova expansió amb la invenció del motor d'explosió interna i l'aplicació de l'electricitat en automòbils, avions, trens elèctrics, metros i tramvies.

Turisme de masses:
El turisme de masses és un tipus de turisme que mou una gran quantitat de persones al mateix temps cap a un lloc concret.

Turisme de consum: 

Es aquell turisme que requereix una trasformació de manera intensiva els recursos naturals.


Turisme d'ús: 
Es aquell que utilitza recursos de manera sostenible.


Agroecoturisme: 
Es aquell on el visitant s'allotja en una habitació però practica les feines agrícoles, conviu i consumeix aliments amb la familia que els acull

ICTE:
El Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), es una entidad de Certificación de Sistemas de Calidad especialmente creados para empresas turísticas. Es un organismo español, privado, independiente, sin ánimo de lucro y reconocido en todo el ámbito nacional.Tabatha G, Roser. M

Índex definitiu

INDEX
 1. Sector terciari: Turisme
 2. Evolució
 3. Classificació dels turismes segons...
  -Lloc d’orgien dels turistes
  -Tipus d’activitat turística
  -Época de l’any en que es desenvolupa
  -Les característiques del turistes
 4. Factors que afavoreixen el turisme
 5. Importància del turisme
 6. Indústria turística
 7. Impacte del turisme
 8. El turisme a l’Estat espanyol i a Catalunya
 9. Esgotament del model tradicional?
 10. Actualitat: Turisme i crisi.


  Tabatha G.

Atles Turístic de Catalunya

Cercan he trobat una pàgina sobre el turisme amb molta informació que ens pot ajudar.Veient aquesta pàgina interesant m'ha proporcionat una visió medioambiental que no ens haviem plantejat.El turisme señors també causa un impacte. Deixo un fragment que trobo mol interesant i important, un petit esquema del que ens hem de quedar en ment i l'enllaç de la pàgina.

"En el conjunt de l’activitat turística es poden distingir diferents models, amb impactes sobre el medi que poden variar notablement. Quan es parla de models d’explotació dels recursos turístics, s’utilitza la distinció entre turisme d’ús (o formes extensives de turisme) i turisme de consum (o formes intensives de turisme) (Campillo, 2004). En el primer cas s’utilitzen els recursos naturals i culturals d’una manera sostenible, sense transformar-los essencialment, mentre que en el segon cas hi ha una transformació intensa d’aquests recursos, que sovint pot arribar a ser irreversible.
Durant les últimes dècades, en diferents zones de la geografia catalana s’ha desenvolupat un model de turisme de consum, altament massificat, que es localitza sobretot al litoral i, en menor grau, al Pirineu. Aquesta activitat turística té una elevada estacionalitat, que es concentra en l’època de vacances d’estiu i Setmana Santa en el cas del turisme de sol i platja i durant els mesos d’hivern en el cas del turisme de neu. Tot plegat provoca un fort increment a nivell local en la demanda de recursos naturals (com l’aigua i l’electricitat) durant la temporada alta turística, que pot provocar dificultats en el seu subministrament, ja que se supera la capacitat de càrrega territorial. Per aquest motiu també s’incrementa fortament la generació de residus en aquestes àrees.
Malgrat tot, durant els darrers anys també s’han desenvolupat models turístics alternatius, amb un caràcter més extensiu i una menor estacionalitat. Aquest tipus de turisme es basa en activitats com el senderisme, l’ecoturisme, l’esquí de fons o els esports d’aventura, més compatibles amb la conservació de l’entorn natural, que en molts casos esdevé un atractiu bàsic per al visitant. Cal dir també que la rendibilitat d’aquestes activitats respecte al nombre de visitants és generalment més gran que en el cas del turisme intensiu, de manera que és més fàcil ajustar el nombre de turistes amb la capacitat de càrrega del territori.
A l’hora d’analitzar l’impacte ambiental del turisme a Catalunya, a partir de les premisses indicades, se centrarà l’atenció en el procés d’urbanització i les segones residències, en la relació entre aigua i turisme, en la generació de residus associada al turisme, en els impactes associats a l’esquí i, finalment, en la relació de la mobilitat turística (els desplaçaments dels turistes) i els impactes ambiental "

IDEES CLAU (esquema)

Turisme de consum- transforma de manera intensiva els recursos naturals.
Localització: litoral,Pirineu
Periode: Estiu, Semana Santa
Efectes: augment demanda resursos naturals = superació dels recursos territorials i augment de residus acumulats
Turisme d'ús -utilitza els recursos de manera sostenible.
Localització: especialment zones muntanyoses
Periode: tot l'any
Efectes: posible contaminació per actituds no respetuoses amb el medi ambient (no explicit en la noticia)
i facilitat d'ajustar el turisme a la capacitat de la localitat

jueves, 31 de marzo de 2011

Turisme i economia


Aquest vídeo en explica tot el que ha significat el turisme per a l'economia espanyola. Ens proporciona les dades estadístiques dels indrets de la península més transitats turísticament i com això afecta, o millor dir, beneficia la economia de l'estat.


Tabatha G.

Guió provisional

 1. Definició turisme i sector terciari
 2. Classificació turismes ( que, qui)
 3. Qui promou el turisme?
 4. Història
 5. Factors que afavoreixen l'activitat turística
 6. Distribució del turisme al món,Espanya i Catalunya (mapa)
 7. Actualment, turisme i crisi ?
Roser.M,Tabatha.G, Tania.P

sábado, 26 de marzo de 2011

Comencem el bloc

Avui definitivament posem en marxa el bloc sobre el turisme, esperem que sigui una eina que ens pugui ajudar molt en la recerca d'aquest sector.


Font: laguiadelviajero.com